Zaujímavosti

Ako sa počíta vzdialenosť Zeme od iných galaxií?


videní: 1.6K

Galaxia je komplexný útvar, ktorý pozostáva z mnohých typov objektov s odlišnými vlastnosťami. Ich rôznym rozdelením v rámci Galaxie vznikajú zložky, ktoré sa líšia tvarom, vekom, typickým zastúpením objektov a ďalšími charakteristikami . Ako ale dokážeme zistiť, aká je ich vzdialenosť od Zeme?

Existuje niekoľko rôznych metód, ale jednou z najbežnejších je metóda štandardnej sviečky. Tá sa spolieha na skutočnosť, že ak vieme, aký jasný je objekt vo vesmíre (jeho vnútorná jasnosť), potom môžeme odhadnúť jeho vzdialenosť od toho, ako jasný sa nám javí od Zeme (jeho zdanlivá jasnosť).

Ako sa počíta vzdialenosť Zeme od iných galaxií?

Cefeida je jeden typ štandardnej sviečky. Cefeida je premenná hviezda vykazujúca veľmi dobrý vzťah medzi periódou premenlivosti a absolútnou svietivosťou. Zmeny jasnosti cefeíd vznikajú kvôli pulzovaniu hviezdy. Prototypom cefeíd je hviezda Delta Cephei a medzi cefeidy patrí aj jedna z najznámejších hviezd, Polárka.

Meranie skutočného jasu cefeidovej premennej alebo iných druhov štandardných sviečok, ako sú supernovy, umožňuje astronómom vypočítať vzdialenosť od domovskej galaxie štandardnej sviečky. Pre najvzdialenejšie galaxie sú štandardné sviečky príliš slabé, aby boli užitočné, takže astronómovia často používajú zákon Hubblov zákon, ktorý ukazuje, že čím ďalej je galaxia od Zeme, tým rýchlejšie sa od nás vzďaľuje. Je to len dôsledok skutočnosti, že sa vesmír rozpína.

Ako sa počíta vzdialenosť Zeme od iných galaxií?

A potom tu majú astronómovia červený posun. Ide o posun spektrálnych čiar smerom k červenému (dlhovlnnému) koncu spektra. Je to zníženie frekvencie elektromagnetického žiarenia (svetla, rádiových vĺn), šíriaceho sa od galaxií, kvazarov a iných vzdialených objektov. Ide o to, že čiary viditeľnej časti spektra sú posunuté k jeho červenému koncu, z čoho pochádza aj názov.

Červený posun je tým väčší, čím rýchlejšie sa pozorovaný objekt vzďaľuje, pričom v prvom priblížení je priamo úmerný vzdialenosti (Hubbleov zákon). Najprirodzenejšie sa interpretuje ako Dopplerov jav, t. j. výsledok vzájomného vzďaľovania sa galaxií (ich ‘rozbiehania’). Červený posun svedčí o rozširovaní sa Metagalaxie, ktoré predpovedala súčasná kozmológia. Ak sa zdroj žiarenia a pozorovateľ od seba vzďaľujú, hovoríme o Dopplerovom červenom posune (Dopplerovom jave).

 

Zdroj: ScienceFocus topdesat

b
Komentáre

Sociálne siete

facebook  

Odporúčame

HS-logo

TOPdesat.sk copyright © 2023 | Všetky práva vyhradené

Hore

online geldanlagen geldanlagen

Vstupujete na článok s obsahom určeným pre osoby staršie ako 18 rokov.

Potvrdzujem že mám nad 18 rokov
Nemám nad 18 rokov