Zaujímavosti

Ilumináti – základný kameň konšpiračných teórií (1. časť)

ilumináti

videní: 261

Pripravili sme si pre vás sériu článku s názvom Ilumináti – základný kameň konšpiračných teórií. Má sa za to, že je to akási tieňová organizácia, o ktorej konšpirátori veria, že stojí prakticky za všetkým, čo sa vo svete deje, či už ide o kapitalizmus a komunizmus, či sionizmus a katolicizmus. Pozrime sa na túto tajnú organizáciu trochu bližšie.

Britská kráľovská rodina, americkí prezidenti, slobodomurári, templári a dokonca aj mimozemšťania – tí všetci sú spájaní s Iluminátmi. A samozrejme, jedným dychom dodávame, že to, že o nich nemáme žiadne dôkazy, oveľa viac posilňuje teórie o ich tajnej nadvláde ako o možnosti ich neexistencie. Teda aspoň podľa zástancov konšpiračných teórií.

Takže kto sú, alebo skôr – kto boli Ilumináti? Prečo im je pripisovaná taká moc? Na to existuje dostatočne ľahká odpoveď. Názov Ilumináti (Illuminati), nesie skupina, ktorá bola založená v Bavorsku ku koncu 18. storočia bývalým Jezuitom Adamom Weishauptom, nemeckým profesorom kanonického práva z Ingolstadtu. Na základe mnohých osvieteneckých ideí potom založil skupinu republikánskych voľnomyšlienkárov, ktorá mala zostať tajná. V tej dobe bolo totiž nebezpečné rozmýšľať nad takým vecami. Spoločne s barónom Adolfom von Kniggem skupinu založili 1. mája 1776. jej pôvodný názov by sa do Slovenčiny dal preložiť ako „veľa dokonalosti“. Členovia skupiny sa však do povedomia verejnosti dostali pod označením Ilumináti. Dokonca sa im niekedy hovorilo Rád Iluminátov alebo bavorskí Ilumináti.

Mnoho z tých, ktoré nové hnutie priťahovalo, už patrilo k slobodomurárom, čo stojí za tou zaujímavou súvislosťou medzi dvoma celkom odlišnými hnutiami. Noví členovia museli prisahať poslušnosť a lojalitu svojim vodcom. Okrem toho boli rozdelení do troch tried. Prvá trieda niesla názov Nursery (v preklade škôlka). Do nej spadali prípravné pozície a hodnosti Novice (nováčik), Minerval a Illuminatus Minor (v slovenčine niečo ako „nižší osvietenec“). Druhá trieda bola známa ako Masonry ( slobodomurárstvo) a zahŕňala vyššie hodnosti Illuminatus Major (vyšší osvietenec) a Illuminatus Dirigens (vrchný osvietenec). Tretej triede sa hovorilo Mysteries (tajomstvo), čo zahŕňalo hodnosti presbyter (kňaz) a Regent, a Greater Mysteries (väčšie tajomstvo), čo združovalo tie najvyššie hodnosti – Magnus (veľký) a Rex (kráľ). Pokračujeme druhou časťou článku.

Zdroj: theclick topdesat

b
Komentáre
Hore